Opossum - system zarządzania ankietami
Główne cechy systemu
Definiowanie ankiet
Ankiety mogą zostać wprowadzone do systemu poprzez interfejs webowy lub przez wczytanie pliku wsadowego (obecnie obsługujemy pliki w formacie Excel). Wprowadzanie treści ankiet poprzez stronę web umożliwia użytkownikom łatwe i wygodne zasilanie bazy danych. Jeżeli zdecydujemy się na wyprowadzenie systemu poza sieć firmową agent będzie mógł używać własnego komputera lub telefonu do wprowadzenia ankiety. Wczytywanie ankiet z pliku umożliwia wykorzystanie ankiet obecnie istniejących do testów systemu oraz do zapełnienia bazy danych ankietami historycznymi.
Konfiguracja Ankiet
Definicja ankiety (szablon) składa się z pól podzielonych na sekcje. Każde pole ma własną etykietę oraz wagę. Definicje ankiet mogą się zmieniać w czasie. Opossum będzie przetrzymuje także historyczne definicje ankiet i włączał je do statystyk jeżeli będzie to możliwe.
Analiza i raporty
System prezentuje analizy oraz zawiera system raportów. System raportów będzie umożliwia Administratorowi wprowadzanie nowych definicji raportów oraz generowania zestawień.
System uprawnień
Opossum posiada system uprawnień umiożliwiający udostępnienie użytkownikom tylko wybranych danych oraz fukcji. System uprawnień oparty jest o uprawnienia zgrupowane w role. Każdy z użytkowników może posiadać przypisanych wiele ról, lub może też nie posiadać przypisanej żadnej roli. Możliwe jest więc elastyczne i wygodne sterowanie dostępem użytkowniku do systemu.